Áp lực đến từ công việc làm ăn, công việc hằng ngày khiến cho tâm trạng con người rất dễ thay đổi. Dù bạn có là người dễ tính, áp lực công việc quá nặng nề liền khiến tâm trạng của bạn thay đổi. Không còn vui vẻ nữa, ngay...
Trong họ anh thanh, có một loại đá thạch anh vô cùng đặc biệt mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều hết sức ưa thích. Đó chính là thạch anh tóc vàng, một hóa thể vô cùng đặc biệt trong họ thạch anh. Sự đặc biệt của nó chính...