Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh cho người sinh năm Mão

16

Người sinh năm Mão thường có tính tình hiền lành, không muốn phân thắng bại hay hơn thua với ai cả, về mặt tình cảm thì khá thuận lợi, đôi khi thích dựa dẫm vào người khác. Khuyết điểm của họ là vào những lúc quan trọng thì lại do dự, không dám đưa ra quyết định khi gặp phải vấn đề.

Phật Văn thù Bồ tát xanh

Chính vào những thời điểm như thế này thì Văn Thù Bồ Tát sẽ là vị Phật hộ mệnh cho họ, dựa vào trí tuệ của ngài mà bổ sung những thiếu sót trong tính cách của họ, mở ra con đường của sự thành công, nhân duyên hòa hợp, đặc biệt vào những thời điểm quan trọng có thể đưa ra được quyết định chính xác nhất.

Nguồn gốc của Văn Thù Bồ Tát:

Dựa trên một số tài liệu được ghi chép lại thì Văn Thù Bồ Tát có thân thế của gia tộc Bà La Môn, sinh ra từ cạnh sườn phải của người mẹ, với tướng mạo nghiêm trang, với 32 tướng, thân màu vàng tím, biết nói từ khi được sinh ra, khi đi tu trở thành thị giả của Thế Tôn.

Văn Thù Bồ Tát là Phật bản mệnh của người tuổi Mão, ngài trở thành Phật từ rất sớm với hiệu là Phổ Biến Chiếu Như Lai. Thể hiện trí tuệ của Phật Đà, nhân cách hóa trí tuệ. Nhiều bậc pháp sư đã lấy Văn Thù Bồ Tát làm bản tôn tu trì cho chính mình.

Hình tượng Văn Thù Bồ Tát:

Dựa trên cuốn kinh Vô Lượng Thọ và cuốn kinh Niết Bàn thì Văn Thù Bồ Tát được hiểu là Diệu Đức.

Theo kinh Vô hành thì hiểu là Diệu Thủ.

Kinh Quan Sát Tam Muội và kinh Đại Tịnh Pháp Môn thì hiểu là Phổ Thủ.

Kinh A Mục Khiếp Phổ Siêu hiểu là Nhu Thử.

Kinh Vô Lượng Môn Triệt Mật và kinh Kim Cương An Lạc hiểu là Kính Thủ.

Kinh Đại Nhựt hiểu là Diệu Kiết Tường.

Văn Thù Bồ Tát có phần tóc ở đỉnh đầu tạo thành năm xoáy, đây là hình ảnh của trí tuệ tương tự như mặt trời soi chiếu, làm tan biến đi mọi ưu phiền. Ngài cưỡi trên lưng con sử tử thể hiện cho sức mạnh. Với trí tuệ cao nhất của mình nên ngài là cánh tay đắc lực đi theo Phật tổ duy trì Phật pháp.

Ý nghĩa tượng Văn Thù Bồ Tát:

Phật Văn thù Bồ tát hồng

Tất cả mọi tài liệu khi nhắc tới Văn Thù Bồ Tát thì đều nói tới nguồn trí tuệ siêu phàm của ngài. Trong đó Trí tức là năng lực nhận thức được pháp, nhìn thấy sự bình đẳng, chứng đắc thật tướng. Trên tay của Văn Thù Bồ Tát cầm một thanh kiếm biểu tượng cho sức mạnh sắc bén vô cùng.

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của con sử tử, dùng để thể hiện cho quyền năng của trí tuệ. Như bạn cũng biết sư tử được xem là loài vật mang nguồn sức mạnh khiến những loài khác phải khiếp sợ. Chính Văn Thù Bồ Tát đã sử dụng sức mạnh trí tuệ này để độ hóa cho chúng sinh, biến đổi phiền não.

Theo những gì mà kinh điển của Phật Giáo để lại thì nói rằng, Văn Thù Bồ Tát là thầy của vô số chư Phật trước đó, đã đưa nhiều người chứng thành Phật quả. Cụ thể thì trong Phóng Bát Kinh thì Phật Đà nói rằng: nay ta đắc đạo thành Phật, đều nhờ ân đức của Văn Thù Bồ Tát. Vô số Chư Phật quá khứ cũng đều là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi, nhưng Phật vị lai cũng nhờ vào uy lực của ngài mà đạt được, giống như những đứa trẻ trên thế giới có cha mẹ, Văn Thù Bồ Tát là cha mẹ trong đạo Phật của tất cả chúng sinh.

Đại nguyện của Văn Thù Bồ Tát:

Khi chưa thành Phật thì Văn Thù Bồ Tát là vị thái tử của Vô Tránh Niệm Vương, có hiệu là Vương Chúng Thái Tử, được sự chỉ bảo của nhà Vua mà thái tử phát tâm cúng dương trong ba tháng.

Lúc ấy trong triều có quan thần là Bảo Hải đã khuyên thái tử hãy vì tất cả chúng sinh mà cầu đặng trí tuệ, đem công đức hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Ngay lúc ấy thì thái tử đã nghe và cháp tay thưa với Đức Phật 25 điều, đây chính là những đại nguyện của ngài.

Văn Thù Bồ Tát Phật bản mệnh người sinh năm Mão:

Con người chắc chắn sẽ có lúc gặp khó khăn, phiền não, mọi việc không như mong muốn, sức khỏe thay đổi. Trong đó người sinh năm Mão cũng không thể tránh khỏi những điều này, thế nhưng nhờ có Phật bản mệnh là Văn Thù Bồ Tát, giúp họ hóa giải và cải thiện, mang đến vận may và sự an lành.