Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh người sinh năm Thìn và Tỵ

16

Bồ Tát Phổ Hiền được xem là Phật bản mệnh của người sinh năm Thìn và Tỵ, có tên theo ngôn ngữ tiếng Phạn là Samantabhadra hay Vishvabhadra, dịch ra nghĩa là Tam Mạn Đà Bồ Tát hoặc Biến Cát đều được.

Dựa theo tên gọi Bồ Tát Phổ Hiền thì sẽ có ý nghĩa như sau, chữ Phổ có nghĩa là hết mọi nơi, chữ Hiền nói đến tối diệu thiện. Do vậy chữ Phổ Hiền tức là hạnh nguyên xuất phát từ tâm bồ đề có thể đến mọi nơi, cũng có thể hiểu đơn giản hơn là đem điều diệu nghĩa đến với tất cả mọi nơi, mọi chúng sinh, đó cũng là tâm nguyện và nghĩa vụ của Bồ Tát Phổ Hiền.

Phật Phổ Hiền trắng

Theo như cuốn Đại Nhật Kinh Sơ đã nói rằng: Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ nghĩa là trải khắp mọi nơi, Hiền là diệu thiện nhất. Bồ Tát Phổ Hiền dựa hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề và sự cân bằng của thân, khẩu, ý phổ khắp mọi nơi, diệu thiện thuần nhất, có đủ các đức, vì thế gọi là Phổ Hiền.

Công đức của Bồ Tát Phổ Hiền:

Bồ Tát Phổ Hiền được xếp vào danh sách tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, có thể dùng sức mạnh hiện thân ở khắp mọi nơi trên thế giới, phụ thuộc vào sự cầu nguyện của một chúng sinh mà ngài sẽ hiện thân với hình dáng khác nhau. Trong số những người thuyết giảng về đạo pháp thì Bồ Tát Phổ Hiền được nhiều người ngưỡng mộ và kính ngưỡng nhất.

Cũng vì thế mà Bồ Tát Phổ Hiền là một trong những người trợ duyên giáo hóa đắc lực nhất và mang một cái duyên to lớn đối với mọi chúng sinh.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền:

Bồ Tát Phổ Hiền được dùng để biểu tượng cho lý đức, định đức, hạnh đức cho mọi vị Phật, bên cạnh đó còn là định tuệ – hạnh chúng của Như Lai với mọi loài, là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa. Có thể hiểu rằng Bồ Tát Phổ Hiền là hiện thực của trí tuệ – lý trí của những điều thiện xuất phát từ cái tâm, thấu hiểu được mọi vấn đề, đồng thời đi tuyên truyền cho những điều hiểu biết này tới với tất cả mọi người.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền được khắc họa với hình dáng ngài cưỡi trên con voi có màu trắng với sáu cái ngà, với màu trắng được hiểu là trí tuệ và sức mạnh sẽ vượt qua được mọi chướng ngại vật, còn sáu ngà đó chính là sức mạnh để tấn công và giành được chiến thắng. Do vậy việc Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi trên voi trắng này là để thấy được sức mạnh của ngài sẽ giúp cho đời sống của chúng ta không còn tầm thường mà tiến đến một cảnh giới cao hơn.

Ý nghĩa của tượng Bồ Tát Phổ Hiền:

Phật Phổ Hiền xanh

Với những người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, gian nan, ý chí dần tiêu tan, nhưng với sự cầu nguyên với Bồ Tát Phổ Hiền thì chính ngài sẽ giúp đỡ cho họ bằng nguồn sáng của trí tuệ, giúp họ khai thông các giác quan, cũng như có thêm sự quyết tâm tiến trên con đường tương lai mà không bị nản chí.

Bồ Tát Phổ Hiền được đại diện bằng trí tuệ, sự kiên nhẫn đi qua mọi khó khăn, hơn nữa với những người đang chuẩn bị bước vào cuộc thi cũng cầu xin với Bồ Tát Phổ Hiền để có được sự giúp đỡ từ ngài.

Hơn nữa Bồ Tát Phổ Hiền còn thể hiện tấm lòng yêu thương, sức mạnh to lớn, xóa bỏ mọi giới hạn của bản thân mình mà tiến lên một tầm cao mới, đó là đời sống nâng cao và tâm hồn cao thượng.

Bồ Tát Phổ Hiền hộ mệnh người sinh năm Thìn và Tỵ: sự hộ mệnh của ngài với hai tuổi này được thể hiện thông qua việc giúp đỡ cho cả gia đình họ được bình an, không bệnh tật, không tai nạn.

Ngài là sự đức độ, sự tự nguyện, nhờ đó mà có được sự giúp đỡ, thoát khỏi cái bẩy từ người khác, cũng như vượt qua được khó khăn mà tiến đến hạnh phúc viên mãn.

Nhờ sự độ mệnh của Bồ Tát Phổ Hiền mà tuổi Thìn và Tỵ có ý chí, có kế hoạc, có trường khí, có vận số để phát triển, hơn nữa còn giúp việc hóa giải và diệt trừ những điều ác.

Phật bản mệnh Bồ Tát Phổ Hiền của người tuổi Thìn và Tỵ có mười đại nguyện, được gọi là Phổ Hiền nguyện hải, thể hiện sự rộng lớn của ngài còn hơn cả đại dương. Bao gồm: Lễ kính chư Phật – khen ngợi Như Lai – tu hành và cúng dài rộng mãi – sám hối nghiệp chướng – tùy hỷ công đức – thỉnh chuyển pháp luân – thường tu học Phật – thuận theo chúng sinh – hồi hướng phổ độ.